Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Kursanordnare

AB Vericate
Gammelkroppa skogsskola
Kalix Naturbruksgymnasium
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
Skogsstyrelsen
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Säker Skog
Torsta AB

Målgrupp

Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller träd med röjsåg.

Förkunskaper

Röjmotorsågskörkort nivå RA.

Innehåll

Skogsröjning
- Översiktlig arbetsplanering inkl. val av sågteknik
- Riktad fällning med enkelsnitt, omlottsågning och ”sparad kant” teknik

Flervalsfrågor inom områdena:
- Säkerhetsbestämmelser vid fällning av längre träd och skogsröjning 
- Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av medelstora (klingan når igenom) och stora träd (dubbla skär krävs)
- Riskmoment vid röjning
- Arbetsplanering och uppföljning 

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.

- Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippade med användningen. (Genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
- Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt fälla ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
- Kunskaper och färdigheter att säkert använda ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kantteknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
- Kunskaper och färdigheter för effektiv arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
- Kunskaper och färdigheter att såga högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
- Kännedom om de risker som är förknippade med stammar i spänn
- Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare