Röjmotorsågskörkort, nivå RA, Grund

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Kursanordnare

AB Vericate
Gammelkroppa skogsskola
Kalix Naturbruksgymnasium
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
Skogsstyrelsen
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Säker Skog
Torsta AB
Älvdalens Utbildningscentrum AB

Målgrupp

Alla som använder röjmotorsåg (t.ex. parkarbetare och som grund för skogsröjare).

Innehåll

Utrustningens skötsel och justering
- Fila sågklingan (kontroll av en höger och en vänster tand, rätt vinklar, skärpa och skränkning), valfri manuell metod
- Demontera/montera klinga samt para ihop olika typer av skärutrustning och skydd
- Justering av sele/såg för god ergonomi

Sågteknik
- Start av såg
- Sågning av jämntjocka trissor på grövre stubbar
- Svepröjning vid klent material (höjdkontroll och oskadade huvudstammar)

Flervalsfrågor inom områdena
- Allmänna säkerhetsbestämmelser
- Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
- Skyddsutrustning
- Justering av sele/såg
- Generella riskmoment vid sågning
- Arbetsteknik vid enklare sågning och gräsröjning
- Vård och skötsel av utrustning

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten, t.ex. arbete med grästrimmer och röjning av sly eller att såga ned en mindre häck. (Observera att teknik för skogsröjning med längre träd och teknink för riktad fällning inte ingår.)

- Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användning av röjmotorsågen enligt ovan. (Genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
- Färdigheter att starta och hantera den startade röjmotorsågen på ett säkert sätt
- Färdigheter att justera sele/såg för god ergonomi vid olika typer av skärutrustning/arbeten
- Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal,stabilitet)
- Färdighet och kunskap om effektiv och säker arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
- Färdighet att utföra daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
- Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion
- Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare