Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Kursanordnare

AB Vericate
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Nordfor Training & Consulting AB
Skogsstyrelsen
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Säker Skog

Målgrupp

Linjearbetare

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå C (alternativt nivå S) samt godkänd ESA-utbildning.

Innehåll

Nertagning av mot ledning hängande träd.
Muntlig enskild redovisning av risker och planering av arbetsteknik steg för steg.
Avslutas med praktiskt arbete där olika arbetsmoment fördelas på eleverna. 

Mål

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

- Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippade med användningen. (Genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:1.)
- Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
- God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippade med användningen.
- Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.
 

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare