Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Kurslängd 2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Kursanordnare

AB Vericate
Gammelkroppa skogsskola
Kalix Naturbruksgymnasium
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
Skogsstyrelsen
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Säker Skog
Torsta AB
Älvdalens Utbildningscentrum AB

Målgrupp

Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller ”vanliga” träd med motorsåg.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå A.

Innehåll

 Trädfällning och upparbetning
- Rekognosering och planering av fällning inkl. val av brytmån mm.
- Sågning av riktskär
- Sågning av fällskär och fällning
- Upparbetning
- Vid rent prov utan kurs eller ”avrostning” kontrolleras även kunskap kring nedtagning av fastfällt träd

Flervalsfrågor inom områdena
- Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
- Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av små träd, medelstora (svärd når igenom) och stora träd (svärd når ej igenom)
- Riskmoment vid trädfällning och upparbetning (inkl lite om fastfällt, i spänn)
- Arbetsteknik vid avverkning

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

- Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippade med användningen. (Genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1.)
- Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (Upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd.)
- Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (Minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar.)
- Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
- Kännedom om de speciella risker som är förknippade med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden.)
- Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
- Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare