Ellära, fördjupning

Kurslängd 1 dag

Kursanordnare

AB Vericate
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB

Målgrupp

Maskinförare

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursmålen i kursen Ellära och hydraulik grunder.

Innehåll

Schemaläsning
Instrumentkännedom
Praktiska mätningar och uppkopplingar
Säkerhet och renlighet

Mål

- kunna läsa elscheman och praktiskt följa upp dessa i maskinerna
- känna till elektroniska instrument som används vid service och felsökning i elsystem
- kunna använda olika elektroniska instrument för felsökning och service
- kunna kraven på säkerhet och renlighet vid arbete med elsystem

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare