Rennäring och skogsbruk

För att skogs- och rennäring ska kunna bedriva verksamhet på samma marker inom renskötselområdet krävs kunskap och förståelse om varandras näringar.

Kurslängd 3 dagar, 2 dagar inomhus i februari och en fältexkursionsdag i juni.

Kursanordnare

Nils Kemi

Målgrupp

Skoglig personal som verkar inom renskötselområdet.

Innehåll

Skogsbruk - rennäring i ett samhällsperspektiv
Samerna -en ursprunglig befolkning
De samiska rättigheterna
Skogsvårdslagen
Rennäringens årscykel
Problem skogsbruk – rennäring
Samråd skogsbruk – rennäring
Renskogsskötsel
Renbruksplan

Mål

Efter kursen skall kursdeltagaren:
- ha en ökad kunskap och förståelse för rennäringen som främjar en bättre dialog
- känna till hur olika skogsskötselåtgärder påverkar vinterrenbetet
- känna till planeringsprocesser och kartunderlag för aktiv renskötsel

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare